Iskanje po VIN številki

vin-number

 

Identifikacijska številka, znana tudi kot številka VIN, je zaporedje 17 znakov, ki vsebuje številke in črke. Ta je pritrjena na vsako osebno, tovorno ali kakšno drugo vozilo po letu 1981, nobeni vozili pa nimata povsem enakega zaporedja znakov. Številko VIN boste pri večini avtomobilov našli na vrhu armaturne plošče na voznikovi strani ob stičišču z vetrobranskim steklom, da pa se jo enostavno prebrati tako od znotraj kot od zunaj. Identifikacijsko število velikokrat najdemo tudi na nalepki na notranji strani voznikovih vrat ali na notranji strani odprtine za vrata. Številka VIN se včasih nahaja tudi znotraj predala za rokavice ali na posebnem mestu na tleh potniške kabine vozila na voznikovi strani. Nekatere znamke imajo številke VIN skrite na različnih mestih v motornem prostoru.

 

ViDi