S kolesom do ponikalnic v Ribniški dolini

Total distance: 40.34 km
Max elevation: 628 m
Min elevation: 478 m
Total climbing: 517 m
Total descent: -517 m
Download

Bistrica je reka, ki izvira na Bloški planoti.Med potjo, kjer dobiva pritoke priteče preko Sodraške doline v Ribniško podolje. Ponika običajno v Goriči vasi, lahko pa sev času višjih voda združi z reko Ribnico in v Kočevskemu polju izlije v reko Rinžo. Severno od naselja Breže, so vpreteklosti zgradili razbremenilni jarek proti Tenteri.

Tentera je ponorna jama, ki se nahaja blizu vasi Žlebič na severnem delu Ribniškega kraškegapolja. Je požiralnik manjšega vodotoka Tržiščice, ki na svoji poti zbira vode jugovzhodnega dela Velikolaščanske pokrajine. Jama Tentera ima velik volumen, raziskana pa je v dolžini preko 1300 metrov. Voda teče preko nizkih rovov z brzicami, slapovi in jezerci v globlje kraško podzemlje,
od koder se na koncu izliva v reko Krko.

Ribnica izvira v dveh kraških izvirih ob vznožju Velike gore. Po ravnini se vije v velikih vijugah. Običajno nekaj vode postopoma ponika pri Prigorici oziroma Gorenji vasi, ostalo pa pri kapelici sv. Marjete. Ob visokih vodah teče naprej po fosilni strugi čez Ribniško polje. Ker je v preteklosti velikokrat poplavljala so leta 1986 zgradili zadrževalni jez, ki ob poplavah vode zadrži na območju Ugarja.

Sajevec je pritok Ribnice, ki podobno izvira pod Veliko goro, teče pa v začetku vzporedno z Bistrico, nato pa se pred Prigorico združi z Ribnico v vodnem zbiralniku, ki omejuje poplave spodnjega dela Ribniškega polja.

Rakitnica (ali Rakitniščica) izvira v majhnem zatrepu pri Blatah na zahodnem robu ribniškega polja. Pod izvirom je vodovodno zajetje, zato je tam nastalo manjše jezero. Rakitnica je najkrajša med ponikalnicami Ribniškega polja in zaradi majhnega padca močno vijuga.Po približno kilometru toka pod istoimensko vasjo ponikne v številnih ponornih jamah. V času visokih voda tam nastane jezero.Continue reading